Thực đơn
Tại sao omegle đầy đủ các chương trình hiện nay? được người lao động trang web làm gì vậy?

Tại sao omegle đầy đủ các chương trình hiện nay? được người lao động trang web làm gì vậy?

Họ sẽ không làm điều đó bởi vì nếu họ làm họ sẽ mất toàn bộ thị trường. Bạn có thể tưởng tượng rằng các chủ sở hữu sẽ có một thời gian khó nhận được tiền từ các quảng cáo trên omegle. Các chủ sở hữu không quan tâm nhiều về người dùng của họ. Họ không quan tâm nhiều về người dùng, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Người sử dụng chỉ những người đã kiếm tiền là những người đang rất sẵn sàng để hỗ trợ chủ sở hữu bot hoặc chủ sở hữu trang web.

Anonymous 05/12/15 (Thu) 07:51:15 số 100.828 >> ​​100.826

Thật dễ dàng để có được mọi người bấm vào một nút đó trông giống như một quảng cáo. Thật dễ dàng để có được mọi người bấm vào một nút đó trông giống như một quảng cáo.

Anonymous 05/12/15 (Thu) 07:52:26 số 100.829 >> 100.828

đó là một điều rất đơn giản mà nên dễ sửa chữa và tôi nghĩ rằng những người làm điều đó chỉ là kẻ ngốc

Anonymous 05/12/15 (Thu) 07:53:07 số 100.830 >> 100.828

Bạn không phải là sai, nhưng vấn đề là cách dễ dàng là cách lừa người dùng nhấp chuột vào nút đó. Đó là một điều rất đơn giản mà nên dễ sửa chữa và tôi nghĩ rằng những người làm điều đó chỉ là idiotsYou're không sai, nhưng vấn đề là cách dễ dàng là cách lừa người dùng nhấp chuột vào nút đó.

Những gì bạn đã đọc cho đến nay là bước đầu tiên trong một quá trình rất dài mà tôi muốn cung cấp cho các câu trả lời mà là trên trang web.

AppStore GooglePlay