Thực đơn
Làm thế nào để tôi nhận được unbanned từ omegle?

Làm thế nào để tôi nhận được unbanned từ omegle?

Nếu bạn muốn sử dụng một VPN từ Mỹ, kiểm tra các đoạn video từ trang web chính thức của chúng tôi.

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, trò ảo thuật của bàn tay cho một mục đích bất hợp pháp.

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, trò ảo thuật của bàn tay cho một mục đích bất hợp pháp.

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, trò ảo thuật của bàn tay cho một mục đích bất hợp pháp.

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, trò ảo thuật của bàn tay cho một mục đích bất hợp pháp.

Bán ma túy, hàng hóa và dịch vụ

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, số tiền thu được của một loại thuốc hay điều khác đó là chủ đề của một bán hoặc định đoạt khác cho một người để cam kết hoặc tạo điều kiện cho việc thực hiện một hành vi phạm tội; hoặc là

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, số tiền thu được của một loại thuốc hay điều khác đó là chủ đề của một bán hoặc định đoạt khác cho một người để cam kết hoặc tạo điều kiện cho việc thực hiện một hành vi phạm tội; hoặc là

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, số tiền thu được của một loại thuốc hay điều khác đó là chủ đề của một bán hoặc định đoạt khác cho một người để cam kết hoặc tạo điều kiện cho việc thực hiện một hành vi phạm tội; hoặc là

[A] người sử dụng, hoặc có ý định sử dụng, số tiền thu được của một loại thuốc hay điều khác đó là chủ đề của một bán

Tôi tin rằng hầu hết những người sử dụng omegle sẽ thay đổi cài đặt proxy của họ mà không hề thinking.It là tốt hơn để thay đổi IP của bạn trên của riêng bạn. Nhưng nó cũng cảm thấy thoải mái hơn để có IP của bạn trên máy tính ở nhà của bạn. Nếu bạn bị cấm từ omegle, bạn sẽ phải thay đổi IP của bạn trên điện thoại của bạn. Nó có lẽ là tốt hơn để giữ IP của bạn ở nhà. Và nếu bạn thực sự muốn có được unbanned trên omegle, thay đổi IP của bạn và nhận được unbanned có first.If bạn đang sử dụng omegle như một mạng riêng ảo, omegle VPN sẽ cung cấp cho bạn thêm một lớp an ninh. Bạn sẽ có một địa chỉ IP duy nhất. Nếu bạn bị cấm từ omegle, nó có nghĩa là bạn có một IP rất xấu. Vì vậy, bạn bè, gia đình và người dùng thậm chí ngẫu nhiên trên Internet sẽ không thể kết nối với bạn với IP.It xấu của bạn là không cần thiết nhưng bạn nên thay đổi cài đặt proxy của bạn để làm cho omegle an toàn hơn cho bạn. Nếu bạn thay đổi cài đặt proxy của bạn, tất cả người dùng trên omegle của bạn cũng sẽ phải thay đổi cài đặt proxy của họ. Nó là dễ dàng hơn để sử dụng một danh sách đen chỉ IP. Nhưng ISP của bạn sẽ chặn IP mà bạn thay đổi cài đặt proxy của bạn cho. Điều đó có nghĩa bạn không thể sử dụng omegle như một anymore.That VPN là lý do tại sao, nếu bạn thay đổi cài đặt proxy của bạn và bạn bị cấm, bạn sẽ phải thay đổi cài đặt proxy của bạn trên điện thoại của bạn.

AppStore GooglePlay