Thực đơn
Tôi có thể chơi trò chơi trên Ubuntu?

Tôi có thể chơi trò chơi trên Ubuntu?

Thưa quý vị, đây là dự án mới nhất của tôi: "Coffeehouse tồi tệ nhất của thế giới". Đó là một bộ sưu tập của các quán cà phê tồi tệ nhất trong các phần khác nhau của thế giới. Thưởng thức!

Bài viết này cũng có sẵn trong: Français Deutsch Español

quán cà phê tồi tệ nhất trên thế giới là gì?

Câu hỏi này, giống như tất cả những người khác, là một chủ đề của nhiều cuộc tranh luận và tranh luận, nhưng có một vài nguyên tắc cơ bản tại nơi làm việc.

Đầu tiên chỉ đơn giản là không có ai hoàn hảo quán cà phê; và đó là một điều đó là không thể phủ nhận sự thật. Nhưng nó cũng là sự thật rằng quán cà phê có phong cách của riêng mình khác biệt, cá tính riêng của họ, và đặc sản riêng của họ. Họ là một chút như khách sạn: một số là tốt đẹp, một số là xấu, và một số là tốt nhưng không phải là tuyệt vời. Nhưng chừng nào họ đều khác nhau và thú vị, mọi người sẽ luôn luôn đến đó.

Nguyên tắc thứ hai của danh tiếng quán cà phê là rằng bạn càng thấy của một quán cà phê, tốt hơn hết bạn sẽ có mặt tại quán cà phê. Nếu không có quán cà phê khủng khiếp xung quanh bạn sẽ phải làm tốt hơn để đi một nơi khác, nơi mọi người sẽ rất hạnh phúc với cà phê, hoặc ít nhất là hạnh phúc hơn bạn sẽ có. Nhưng nếu có những quán cà phê tuyệt vời, bạn sẽ được tốt hơn.

Lần cuối cùng một đảng Cộng hòa là chủ tịch của Hoa Kỳ, trong năm 2007, tôi là người duy nhất trong Đảng Cộng hòa người vẫn tin rằng Barack Obama là người đàn ông thực sự. Sau bốn năm của George W. Bush, tôi thậm chí không nghĩ về Mitt Romney.

Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong tám năm kể từ khi tôi cuối cùng đã nói chuyện với bạn, mà tôi đã may mắn trở thành một phần của. Đảng Cộng hòa đồng bào của tôi, mặc dù đã có những tiến rightward nhanh như họ có thể di chuyển về phía trái. Việc thành lập đảng Cộng hòa đã được ít nhiều giống như nó lên tám năm về trước, và đó là dễ dàng để dự đoán rằng Đảng Cộng hòa sẽ không thay đổi. Đó là lúc trước, đây là bây giờ.

Vì vậy, nơi chúng ta? Chúng tôi là một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc, chia ý thức hệ và các vấn đề kinh tế. Trong thực tế, một phần toàn bộ của đất nước tin rằng Mitt Romney là người đàn ông cho công việc. Họ tin rằng, như tôi tin rằng, chúng ta cần một tổng thống người sẽ làm những gì là cần thiết để có được nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Nhưng họ cũng tin rằng Barack Obama không phải là người đàn ông để làm điều đó. Họ tin rằng ông Obama không muốn để có được Mỹ làm việc một lần nữa, và họ tin rằng Obama là một xã hội chủ nghĩa. Điều đó làm cho Mitt Romney người đàn ông nên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Tôi không biết có hay không chúng tôi là đất nước mà các nhà lập quốc đã có trong tâm trí khi họ chế tác hệ thống Mỹ của chính phủ.

AppStore GooglePlay