మెను
అత్యంత కలతపెట్టే విషయం మీరు chatroulette న చూసామని ఏమిటి?

అత్యంత కలతపెట్టే విషయం మీరు chatroulette న చూసామని ఏమిటి?

నేను chatroulette చూసిన అత్యంత కలతపెట్టే విషయం పొడవాటి జుట్టు తో చాలా యువతుల ఉంది. ఉన్నప్పుడు పొడవాటి జుట్టు తో బాలికలకు అత్యంత అద1/p>

ఆ రూంలు నిజానికి నేర ప్రవర్తన సులభతరం చేసే అనేక విధాలుగా ఒక ఉదాహరణ వార్తలు. మరియు ఏమిటి కూడా ఇంకా భయం కలిగించే మేము పెద్దలు చురుకుగా దాని గురించి ఏదైనా చేయడం నుండి మేమే ఆపాలి అని. ఇది తరచుగా చాలా ఆలస్యం ఎందుకంటే. చాలా యువకులు అంత త్వరగా, ఈ బాధితులు. వారు చాట్ తినేసాడు చేశారు మరియు వారి మొత్తం వయోజన జీవితాలను దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

కాబట్టి నేను వ్యతిరేక నిక్ BILTON am. నేను బొత్తిగా రూంలు నిషేధించాలని. నేను అక్షరాలా నా పిల్లల జీవితం నుండి రూంలు నిషేధించాలని. అది సులభంగా అవకతవకలు మరియు విరిగిన ఎందుకంటే. మీరు లక్ష్యం విశ్లేషణ కోసం టూల్స్ మరియు స్థిర గోల్స్ మరియు ప్రవర్తన యొక్క స్థిర పాయింట్లు ఉన్న ఒక గేమ్ ఉండకూడదు. ఇది ఆ విధంగా పని లేదు. కాబట్టి నేను అక్షరాలా నా పిల్లల జీవితం నుండి రూంలు నిషేధించాలని. నేను అక్షరాలా ఎందుకంటే తారుమారు మరియు చాలా ఇతర సమస్యలు ప్రమాదం నా పిల్లల జీవితం నుండి రూంలు నిషేధించాలని, మరియు సులభంగా.

ఆపు మరియు దాని గురించి ఆలోచించటం. మీరు ఆటిజం ఒక బిడ్డ. వారు nicest, goofiest, సంతోషకరమైన పిల్లల మీరు ఎప్పుడైనా కలిగి ఉంటుంది. వారు మీరు కలుసుకున్న అత్యంత ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి. మరియు ఇంకా, వారు చాట్ అవకతవకలు చేస్తున్నారు.

నేను మీరు ఏమీ కోసం అది కష్టం తెలుసు. మీరు చేయవచ్చు అన్ని మీరు ఈ పిల్లల సహాయం ప్రయత్నించండి చేయాల్సిందల్లా ఏమి ఉంది. కానీ మీరు ముందు ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. మీరు నిజంగా సహాయపడుతుంది. మరియు ఆ మీరు నిజంగా బొత్తిగా రూంలు నిషేధించాలని చేయవచ్చు ఉంది. ఏమి మరింత మీరు చేయవచ్చు ఎందుకంటే?

నేను ప్రస్తుతం ఒక క్షణం తీసుకుంటే మీరు యాచించడం చేస్తున్నాను. మీరు మీ జీవితం నివసించిన పేరు, మీరు, లాగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఎవరు చురుకుగా వేధించినట్లు లేదా ఎందుకంటే మీరు ఎవరు వేధింపు తో ఆటంకం లే

కాబట్టి నా ఆశ మీరు చెయ్యవచ్చు ఉంటే,

ఒక సమాజం, మేము ఈ ఒక నిమిషం మరియు దూరంగా అడుగు వెనక్కి వెళ్లేందుకు మరియు సహాయం నియంత్రించడానికి ఇక్కడ ఏదో నేటి చెయ్యవచ్చు

AppStore GooglePlay