మెను
ఒక PS3 ఐ కెమెరా PS4 తో అనుకూలమైనది?

ఒక PS3 ఐ కెమెరా PS4 తో అనుకూలమైనది?

. నేను సహాయం ఎవరెవరిని మీరు అన్ని తో ఆనందంలో మునిగిఉండటంవల్ల ఒక బిట్ am. నేను నిజంగా అడిగే వాడు ఉంటాను అని నేను భావిస్తున్నాను. "" Upvote బటన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. మీరు upvote పోతే మీరు ఈ సహాయం don't'need. నేను ఒక బిట్ చాలా నిష్ఫలంగా ఉన్నాను. "చాలా ధన్యవాదాలు. మీరు అన్ని నేను మీ ప్రశ్నలకు ఒక సమాధానం రాయాలో చేస్తున్నాను, కాబట్టి అద్భుతమైన మరియు చాలా ధన్యవాదాలు. "కానీ మీరు చర్చ అనుసరించండి అనుకుంటే, నాబ్లాగ్ వెళ్ళండి (https://gabellocke.wordpress.com/) పేరు నేను మరింత సమాధానాలు పోస్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి సహాయకారిగా కాబట్టి చాలా అన్ని మీ స్పందనలు కోసం మీరు అన్ని ధన్యవాదాలు. మరియు అన్ని upvotes ధన్యవాదాలు! (వరుసగా 2 Upvotes, దయచేసి?

సిరియన్ విప్లవం యొక్క మొదటి రెండు సంవత్సరాల సిరియన్ పాలన మరియు సాయుధ ప్రతిపక్ష సంఘాలు ఒక విస్తృత సంకీర్ణ మధ్య ఘర్షణ ఒక యుద్ధం ఉన్నాయి. సిరియన్ విప్లవం ఇప్పుడు దాని మూడవ సంవత్సరం ప్రవేశించి0/p>

పాలన వాయువ్య సిరియా, డెయిరెల్- EZ-జోర్ నగరం చుట్టూ ప్రాంతాలలో అలాంటి ఒక జోన్ నిర్మిస్తోంది ప్రారంభించింది. ఈ మొదటిసారి పాలన ఇటువంటి ప్రయత్నం చేపట్టిన కాదు

కానీ "... నా వ్యాఖ్య పట్టించుకోకుండా, నేను కేవలం జరగనందుకు ... మరియు మీ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదనే క్షమించండి. (నేను మీరు దీన్ని కాదు తెలుసు, కానీ నా వ్యాఖ్య పట్టించుకోకుండా!) హోప్ మీరు నా పోస్ట్ ఆనందించారు!

ఈ పుస్తకం వంటి నిజంగా నేను: నేను చేయడానికి ఒప్పుకోలు పొందారు. ఇది ఇప్పటి నేను ఒక కాలం లో చదివారు ఉత్తమ పుస్తకం మరియు నేను ఉత్తమ పుస్తకాలు నేను ఏ తరంలో చదివారు ఒకటి కావచ్చు భావిస్తున్నాను.

నేను నిజంగా ఈ పుస్తకం వంటి నేను ఖచ్చితంగా అది ఒక గొప్ప నవల లేదా ఒక అద్భుతమైన నవల, లేదా ఒక మంచి పుస్తకం, లేదా ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంటే కాదు ఎందుకంటే. ఈ మంచి పుస్తకం, మరియు నేను ఇష్టం.

ఇది అనే మహిళ గురించి ఒక పుస్తకం

ఈ పుస్తకం వంటి నిజంగా నేను: నేను చేయడానికి ఒప్పుకోలు పొందారు. ఇది ఇప్పటి నేను ఒక కాలం లో చదివారు ఉత్తమ పుస్తకం మరియు నేను ఉత్తమ పుస్తకాలు నేను ఏ తరంలో చదివారు ఒకటి కావచ్చు భావిస్తున్నాను.

నేను నిజంగా ఈ పుస్తకం వంటి నేను ఖచ్చితంగా అది ఒక గొప్ప నవల లేదా ఒక అద్భుతమైన నవల, లేదా ఒక మంచి పుస్తకం, లేదా ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంటే కాదు ఎందుకంటే. ఈ మంచి పుస్తకం, మరియు నేను ఇష్టం.

ఇది ఒక చెడు కేసు గల జూలియా అనే మహిళ గురించి ఒక పుస్తకం

ఈ పుస్తకం వంటి నిజంగా నేను: నేను చేయడానికి ఒప్పుకోలు పొందారు.

AppStore GooglePlay