మెను
zoom naughty vibrator calling friend

ఎలా జారీ పొందుతారు chatroulette ఫోన్ నంబర్ లాగిన్ ఎలా?

మరియు ఒక dominatrix ఒక వీడియో చాట్.

ఇప్పుడు, లుక్, Friskies.com వద్ద మా మిషన్ ఎల్లప్పుడూ సహాయం పిల్లలు వాస్తవిక ప్రపంచంలో తప్పించుకొని అది వారి స్థలాన్ని ఉంది. మేము వారు ఎప్పుడూ అక్కడ వారు ఒక సమస్యగా ఇతరులకు వాటిని కారకములు జీవితంలో ఒక దశలో చేరుకోవడానికి ముందు పిల్లలు సమస్యలను పరిష్కరించటానికి సహాయపడింది చేసిన.

కానీ మేము ఇక్కడ నుండి పొందుటకు మార్గం పదం వ్యాప్తి ద్వారా. ఫోల్క్స్, మీరు ఈ పేజీ పంచుకోండి ఉంటే, విస్తృతంగా భాగస్వామ్యం చేస్తుంటే, మీరు నేను ప్రస్తుతం ఎక్కడ సరిగ్గా నాకు సహాయం చేయవచ్చు ఉత్తమ మార్గం.

క్రిస్ అండర్సన్: లారీ ఆ కోసం చాలా ధన్యవాదాలు. నేను, మంచం మీద నుండి ఉదయం టెరాన్స్ నెక్స్ట్ ముట్టడించాలని ఎక్కడ ధైర్యవంతులో పొందిన ఆ లైన్ ప్రేమ. నా ఉద్దేశ్యం, అది ముఖ్యం.

ఆపై, చివరకు, అక్కడ మీరు, ఈ జాబితాలో ఒక్క కిడ్, పరీక్షలు మీరు అలాగే ఆడలేదు ఎవరు ఒక కిడ్. మీరు అందరూ మీరు భావించారు అలాగే ఆడలేదు. నేను మీరు అన్ని సమయం పదాల్ని చేశారు, అర్థం, మీరు చెత్త ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ కిడ్ యొక్క వయసు మీరే.

మరియు నేను మీరు ఈ జాబితాలో ఉండాలి వంటి ఏది ఊహించుకోండి అనుకుంటున్నారా. మీ జీవితం, మీరు ప్రస్తుతం ఇక్కడ లేదు ఇమాజిన్. ఒక సాధారణ చిన్ననాటి కలిగి, మీరు ప్రస్తుతం ఇక్కడ లేదు ఇమాజిన్.

మరియు మీరు కూడా ఈ జాబితాలో లేదు ఊహించుకోండి. ఈ జాబితాలో, నిజమైన సమస్య పిల్లలు ముఖం ఇక వాక్యాలు ఉన్నాయి.

నేను ఒక ఆడియో క్లిప్ ప్లే అనుకుంటున్నారా. ఈ ఒక అనామక టెలిఫోన్ సంభాషణ.

వాయిస్ లైన్ ఇతర ముగింపు న: హాయ్, నా పేరు యొక్క డాన్, నేను ఒక మనస్తత్వవేత్త ఉన్నాను. నేను మీరు రెండు ప్రశ్నలు. ముందుగా, మీరు ఆ వాక్యం నాకు మూడు సార్లు నేను పూర్తిగా అర్థం చేస్తున్నాను కాబట్టి పునరావృతం దయచేసి?)

నేను ఆ వ్యక్తి అవును, చెప్పటానికి, సర్ సమయం పడుతుంది ఆశిస్తున్నాము.

ఇప్పుడు, నా ప్రశ్న: ఎందుకు మీరు ప్రశ్న మార్చారా?

మరియు నేను మీరు అర్థం లేదు, ఆ వ్యక్తి చెప్పే సమయం పడుతుంది ఆశిస్తున్నాము. నేను మీరు ఏమి చెబుతున్నారో అర్థం లేదు. నేను శాస్త్రీయ కమ్యూనిటీ అర్థం లేదు. దయచేసి, కేవలం ప్రశ్న పునరుక్తి.

నేను, ఆ వ్యక్తి చెప్పే సమయం పడుతుంది ఆశిస్తున్నాము చాలా ధన్యవాదాలు.

ఇప్పుడు, నా ప్రశ్న: ఎందుకు మీరు కేవలం లేదు పోలీసులు వచ్చి ప్రశ్నకు లేదని నాకు?

మరియు నేను మీరు అర్థం లేదు, ఆ వ్యక్తి చెప్పే సమయం పడుతుంది ఆశిస్తున్నాము. నేను మీరు ఏమి చెబుతున్నారో అర్థం లేదు. నేను, మీడియా అర్థం నేను కేవలం నా అభిరుచి అనుసరించండి దీనికై లేదు.

నేను ఒక నిమిషం కాపాడుకోవడానికి, ఆ వ్యక్తి, చెప్పే సమయం పడుతుంది దయచేసి ఆశిస్తున్నాము.

[అంతరాయం.] మీరు ఇకపై ఏదైనా అర్థం లేదు.