మెను
నేను Omegle నుండి నిషేధాన్ని వస్తుందా?

నేను Omegle నుండి నిషేధాన్ని వస్తుందా?

మీరు యుఎస్ నుండి ఒక VPN ఉపయోగించడానికి కావాలా, మా అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి వీడియోలను తనిఖీ.

ఉపయోగించుకుంటుంది, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు [A] వ్యక్తి, ఒక అశాస్త్రీయ ప్రయోజనం కోసం హస్త లాఘవానికి.

ఉపయోగించుకుంటుంది, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు [A] వ్యక్తి, ఒక అశాస్త్రీయ ప్రయోజనం కోసం హస్త లాఘవానికి.

ఉపయోగించుకుంటుంది, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు [A] వ్యక్తి, ఒక అశాస్త్రీయ ప్రయోజనం కోసం హస్త లాఘవానికి.

ఉపయోగించుకుంటుంది, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు [A] వ్యక్తి, ఒక అశాస్త్రీయ ప్రయోజనం కోసం హస్త లాఘవానికి.

మందులు, వస్తువులు మరియు సేవల అమ్మకానికి

[A] వ్యక్తి ఎవరు ఉపయోగాలు, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు, కమిట్ లేదా ఒక నేరం యొక్క కమిషన్ సులభతరం చేయడానికి ఒక వ్యక్తి ఒక అమ్మకానికి లేదా ఇతర గుణముల విషయం అని ఒక మందు లేదా ఇతర విషయం ద్వారా వచ్చిన; లేదా

[A] వ్యక్తి ఎవరు ఉపయోగాలు, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు, కమిట్ లేదా ఒక నేరం యొక్క కమిషన్ సులభతరం చేయడానికి ఒక వ్యక్తి ఒక అమ్మకానికి లేదా ఇతర గుణముల విషయం అని ఒక మందు లేదా ఇతర విషయం ద్వారా వచ్చిన; లేదా

[A] వ్యక్తి ఎవరు ఉపయోగాలు, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు, కమిట్ లేదా ఒక నేరం యొక్క కమిషన్ సులభతరం చేయడానికి ఒక వ్యక్తి ఒక అమ్మకానికి లేదా ఇతర గుణముల విషయం అని ఒక మందు లేదా ఇతర విషయం ద్వారా వచ్చిన; లేదా

[A] ఉపయోగిస్తుంది, లేదా ఉపయోగం అనుకున్నట్లు వ్యక్తి, ఒక మందు లేదా ఇతర విషయం ద్వారా వచ్చిన ఒక అమ్మకానికి విషయం అని

నేను ఉపయోగించే ఎవరు Omegle కూడా thinking.It మీ స్వంత మీ IP లు మార్చడానికి ఉత్తమం లేకుండా వారి ప్రాక్సీ సెట్టింగులను మారుతుంది చాలా మంది నమ్మకం. కానీ అది కూడా మీ హోమ్ కంప్యూటర్లో మీ IP కలిగి మరింత సౌకర్యవంతమైన ఉంది. మీరు Omegle నిషేధించారు కలిగితే, మీరు మీ ఫోన్ లో మీ ఐపీ మార్చడానికి ఉంటుంది. ఇది బహుశా మంచి ఇంట్లో మీ IP ఉంచుకోవడం. మీరు నిజంగా Omegle న నిషేధాన్ని అనుకుంటే, మీ IP మార్చడానికి మరియు మీరు ఒక వాస్తవిక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్గా పేర్కొనబడింది Omegle ఉపయోగించి ఉన్నాయి first.If నిషేధాన్ని, Omegle VPN మీరు భద్రతా ఒక అదనపు పొర ఇస్తుంది. మీరు ఒక ఏకైక IP చిరునామా ఉంటుంది. మీరు Omegle నిషేధించారు కలిగితే, మీరు చాలా చెడ్డ IP కలిగివుంటాయి. మీ స్నేహితులు, కుటుంబం మరియు ఇంటర్నెట్ లో కూడా యాదృచ్ఛిక వినియోగదారులు మీ చెడు IP.It తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి చేయలేరు కాబట్టి అవసరం కానీ మీరు Omegle మరింత సురక్షితమైన చేయడానికి మీ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్లను మార్చడానికి ఆ సిఫార్సు లేదు. మీరు మీ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్లను మార్చడానికి, మీ Omegle అన్ని వినియోగదారులు కూడా వారి ప్రాక్సీ సెట్టింగులను మార్చవలసి ఉంటుంది. ఇది ఒక IP ఆమోదంకానిజాబితా ఉపయోగించడానికి సులభం. కానీ మీ ISP మీరు మీ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్లను మార్చడానికి ఆ IP లు నిరోధించగలరు. మీరు ఒక VPN anymore.That వంటి Omegle ఉపయోగించలేరు అంటే ఎందుకు, మీరు మీ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్లను మార్చడానికి మరియు మీరు నిషేధించారు కలిగితే, మీరు మీ ఫోన్ లో మీ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్లను మార్చడానికి ఉంటుంది ఉంది.

AppStore GooglePlay