మెను
మీరు ఎప్పుడైనా chatspin chatroulette ద్వారా ఒక ఆన్లైన్ అనుబంధం ఉంది?

మీరు ఎప్పుడైనా chatspin chatroulette ద్వారా ఒక ఆన్లైన్ అనుబంధం ఉంది?

లేదు, నేను chatspin chatroulette ద్వారా ఒక ఆన్లైన్ సంబంధాన్ని లేడు. వారు కలిగి వంటి నేను ఒక chatspin చాట్ లేదు. నేను స్కైప్ లో ఎవర1/p>

నేను న వాక్ పరిమితుల గురించి, ముందుగా వచ్చిన ఏదో తిరిగి వచ్చి అనుకుంటున్నారా కాబట్టి. నేను ప్రజలు కలిగి వంటి మేము ఆ అంచనాలను పరిమితులను గురించి మళ్ళీ, నేను భావిస్తున్నాను. నేను ఏదో ఒక ప్రభావాన్ని కలిగి ముందు, మీకు తెలిసిన, మేము మాత్రమే ఈ చాలా దూరంగా అసంబద్ధ మరియు దారుణమైన ఆలోచనలు కలిగి వీక్షణ సానుభూతిగా ఉన్నాను, మరియు నేను ప్రజలు అప్రసిద్దమైనవి అని ఆలోచనలు యొక్క భయపడ్డాను ఎందుకు అర్థం. కానీ మేము యొక్క ప్రతి ఇతర ఆలోచనల మీద ఉంచడానికి పరిమితులు, నేను అనుకుంటున్నాను, చాలా ముఖ్యమైనవి. నేను మేము ఆలోచనలు ఒకరికొకరు పోటీపడలేవని వచ్చిన అనుమతించడం చేయాలి భావించడం లేదు. నేను ఒక ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో ఏ తీవ్రమైన ప్రయత్నం మనం సంభాషణలు మరియు ఒప్పందాలు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించండి విధంగా అన్ని ఆలోచనలు గురించి నిజమైన మరియు అర్ధవంతమైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఉండేలా ఉంది అనుకుంటున్నాను.

కాబట్టి నా ఆందోళన కాదు విరుద్ధంగా ఉండే ఆలోచనలు ప్రమాదాలను, ఆలోచనల మార్కెట్ నుండి అసంబద్ధ మరియు దారుణమైన నిషేధిస్తూ మాదిరిగా అవుతుంది ఎందుకంటే. వారు కృషి ఇకపై కేవలం విలువ కాదు కాబట్టి ప్రమాదం, భయం ప్రజలు ఒక నిజమైన సంభాషణ ఏ ప్రయత్నమైనా పరిత్యజించిన ఉండవచ్చు ఉంది. మా సమాజానికి ప్రమాదం ఇది తీవ్రమైన హింస వచ్చినప్పుడు భద్రతా యొక్క భ్రాంతిగా ప్రమాదకరమైన ఎందుకంటే, భద్రతకు కేవలం ఒక భ్రమ. ఇది ముఖ్యమైన విధాన సమస్యల గురించి తీవ్రమైన అసమ్మతి వచ్చినప్పుడు ప్రమాదం ప్రమాదకరం. కాబట్టి నేను పేర్కొన్నట్లు ఆలోచనలు మార్కెట్ ఆనందించండి ఏమి; నిజమైన సంభాషణ కలిగి; బిల్డ్ వంతెనలు; చేరి పౌర సమాజం కలిగి; ప్రజలు ఆలోచనలు వర్తకం వీలు; కానీ ఒకే చెత్త అపరాధి విధానం నివారించేందుకు.

క్రిస్ అండర్సన్: ఆ మనోహరమైన ఉంది. కానీ ఎలా మీరు మేము ఒక శా0/p>

అలైన్ డి Botton: Well, నేను మార్కెట్ ప్రమాదం మీరు circularising చేసుకోగా అని అనుకుంటాను. మీకు ఇష్టం ఏమి పరంగా ప్రపంచంలో నిర్వచించు ముగుస్తుంది, మరియు మీరు అది ఇష్టం లేదు ఉంటే, మీరు ఎక్కడైనా వెళ్లి మరొక నిజంగా మంచి ఉత్పత్తి వెదుక్కోవచ్చు. నేను మార్కెట్లు ప్రమాదం మార్కెట్ మీరు తప్పనిసరిగా కొనుగోలు మరియు ఆలోచనలు విక్రయిస్తున్న కారణంగా, చివరికి ఒక రక్షణ నిర్మాణాన్ని అని అనుకుంటాను. మరియు ఒక ఆలోచన మీకు తెలివితక్కువతనం లేదా అసురక్షిత తెలుస్తోంది ఉంటే, మీరు ఎక్కడైనా వెళ్లి మరొక నిజంగా మంచి ఆలోచన పొందవచ్చు

AppStore GooglePlay