మెను
ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇతరుల ముందు chatroulette వారి కాబట్టి ఇబ్బంది పెట్టాడు చేసింది?

ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇతరుల ముందు chatroulette వారి కాబట్టి ఇబ్బంది పెట్టాడు చేసింది?

బ్ర్జేజిన్స్కి: - మీరు మరియు నేను - మీరు పోకర్ ఒక గేమ్ కలిగి Well, మీకు తెలిసిన, నేను ఒక ఆట మీరు కలిగి ఉన్న ఇతర రోజు ఆడాడు. మరియు నేను కాలేదు కోల్పోతారు, నేను వెయ్యి చిప్స్, వచ్చేది నాకు వ్యతిరేకంగా ఉంది మీకు తెలిసిన, నేను అంచున ఎప్పుడూ. అందువలన మేము కలిగి ఉండేందుకు, కోసం వంటి ఐదు బక్స్, అందంగా పనికిమాలిన, హక్కైన చూడాలని? కాబట్టి, నేను ఇలా హే, మీరు నాతో ఈ గేమ్ ఆడటానికి కావలసిన అవకాశం? అతడు వెళ్తాడు అవును. అందువలన మేము గదిలో వెళ్ళి, మరియు అది కేవలం మాకు నగ్న వార్తలు. ఆపై, నీలం బయటకు, అతను చెప్పాడు, మీరు ఏమి అనుకుంటున్నారు? నేను కేవలం, కళ్లలోకి చూస్తూ ఆలోచిస్తూ, మీకు తెలుసా, గుర్తు, ఈ గాని మార్గం వెళ్ళటానికి. మరియు మేము కొద్దిగా గేమ్ ప్లే కాబట్టి, ఆపై అతను తన భార్యకు మారుతుంది మరియు ఆమె కూడా నగ్నంగా వార్తలు, మరియు ఆమె ఏమి మీరు చేస్తాను వంటి, Mom, వంటిది? మరియు ఆమె డౌన్ చేరుకుంది, మరియు ఆమె మీటడము మొదలవుతుంది, మరియు నేను మీరు మీ వేలు ఉంటే గొప్ప అని Mom ఆలోచన,. కానీ నేను వెళ్లి వెళ్లి వెళుతున్న ఉంచింది కాబట్టి, ఒంటరిగా ఆమె వదిలి కోరుకోలేదు. మరియు తర్వాత ఆమె Mom, మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారో, చెప్పారు? మరియు నేను ఆమె కళ్ళు లోకి చూసారు, ఈ గాని మార్గం వెళ్ళటానికి, ఆలోచన. మరియు ఆమె మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారో చెప్పారు? మరియు నేను చేరుకుంది, మరియు నేను నాకు అన్ని మీ డబ్బు ఇవ్వండి, వెళ్ళింది. మరియు తర్వాత ఆమె మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారో చెప్పారు? మరియు నేను భావించాను మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారు? మరియు తర్వాత ఆమె డౌన్ చేరుకుంది మరియు ప్రతిదీ తీసుకోవడం ప్రారంభించారు, మరియు నేను ఈ గాని మార్గం వెళ్ళటానికి, ఆలోచన. ఆమె చెప్పారు మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారు? మరియు నేను భావించాను మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారు? మరియు తర్వాత ఆమె మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారో చెప్పారు? మరియు తర్వాత మేము రౌలెట్ ఒక గేమ్ ఆడాడు ఇక్కడ భాగంగా వచ్చింది, మరియు అతను తన డబ్బు అన్ని వేసాడు. నేను ఈ గాని మార్గం వెళ్ళటానికి, ఆలోచన. నేను ఇక్కడ పొందండి మరియు నా అవకాశాలు పడుతుంది అనుకుంటే, ఆలోచన. నేను ఇక్కడ వచ్చింది, మరియు నేను తన డబ్బు అన్ని తీసుకున్నారు.

మరియు అప్పుడు ఆయన తన జీవితం పొదుపు నిర్మించబడ్డాయి, మరియు నేను ఈ గాని మార్గం వెళ్ళటానికి, ఆలోచన. నేను ఖచ్చితంగా నేను ఒక మంచి కారణం ప్రతిదీ పెట్టటం వెబ్ అనుకున్న, ఆలోచన. కాబట్టి నేను ఫోన్ వచ్చింది, మరియు నేను మీరు ఈ ప్రకటనను చూశారా అడిగాడు? మరియు అతను కలిగి. అందుకు నేను అతనికి ప్రకటనల చూపించాడు. ఆయన దానిని చూసిన. మరియు మేము రెండు ఇక్కడ చాలా భావోద్వేగ ఉన్నాము. కానీ అతను మరింత వేలాది డాలర్లు డజన్ల కొద్దీ కలిగి ఉంది. అతడు వంటిది కాబట్టి, ఏం ఇతర ప్రకటన నేను చూడటానికి చేయాలి?

నేను ఏమి నేను ఇక్కడ చూపించడానికి కలిగి లేదు, ఆలోచన? నేను మేము రెండు ఈ ఒక సంతోషంగా మాత్రం కాదు అని నాకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను

AppStore GooglePlay