మెను
chatter excess hinge meetup show

ప్రియమైన Redditor chatroulette Omegle నుండి మీ కథ ఏమిటి?

M ఖచ్చితమైన బాధ్యత చట్టాలు సాధారణంగా మీరు మీ చేతి మరియు నడక లో సంసార అయ్యేలా. కృష్ణ మరియు గాలులతో అయినప్పటికీ, మీరు ఇప్పటికీ కాలం మీరు మీ జీన్స్ లోపల మీ మరోవైపు ఉంచేందుకు వంటి, నడిచే. మీరు చాలా అనుకున్న సమయం కంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలని మాత్రమే దాటటానికి పైజామా లో చాలా వృద్ధులు చూడండి ఎందుకు, ఇది - కోర్సు యొక్క, మీరు మీ చేతి మీ జీన్స్ మీరు క్రాసింగ్ స్థానానికి వచ్చేవరకు తీసుకోలేము. యువ వ్యక్తి పాత వ్యక్తి యొక్క వాకింగ్ షూ విభజింపబడింది ఎందుకంటే పాత వ్యక్తి కంటే వీధి మార్పిడిని బాగా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది మరియు వారు కలిగి షూ గుర్తు లేదు ఎందుకంటే ఈ ఉంది. అదే సూత్రం భారీ యంత్రాలు వర్తిస్తుంది. మీరు నిజంగా తీవ్రంగా గాయపడింది అని ఒక కారు చూసినప్పుడు, మీరు డ్రైవర్ హాని వద్దు అయినప్పటికీ, డ్రైవర్ సహాయం. ఈ కారణం మరొక వ్యక్తి యొక్క జీవితం హాని జర్మనీలో ఒక రాజధాని నేరం అని. నష్టం కాబట్టి మరొక వ్యక్తి యొక్క జీవితం వారి సొంత భంగం కలిగిస్తున్నారు. ఈ స్టోల్టెన్బెర్గ్ సాధారణ భావన అర్థం ఏమిటి. నేను కుడి స్వీయ రక్షణ నమ్మకం.

ఖచ్చితమైన బాధ్యత చట్టాలు నేరాన్ని నుండి అమాయక రక్షించడానికి. ఈ రెండు అంశాలను కలిగి ఉంది. మొదటి ప్రజలు ఇతర వ్యక్తి ఆసన్న మరణం లేదా గొప్ప శారీరక హాని స్పందన మరొక వ్యక్తికి నటిస్తున్నాడని మాత్రమే తప్పుడు మరణం గాయాలు దావా వేసారు ఉంది. ఈ పద్ధతిలో ఒక నిర్లక్ష్య సర్జన్ వారి పెంపుడు పాము మరణానికి కారణమైనందుకు గృహయజమాని దావా కాదు. (ఈ ఒక వినోదము మరణానికి కారణమైనందుకు ఒక ఎంటర్టైనర్ దావా ఉపయోగించవచ్చు ఇది అమెరికన్ చట్టం విరుద్ధంగా ఉంటుంది.)

ఖచ్చితమైన బాధ్యత ఇతర కారక ఒక వ్యక్తికి గాయాలు పిర్యాదుదారుని చర్య అని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా లేని ఉంది. ఉదాహరణకు, వాది నిర్లక్ష్య శస్త్రచికిత్స ఫలితంగా మరొక వ్యక్తి యొక్క పిల్లల మరణానికి కారణమయ్యింది ఉంటే ఒక నిర్లక్ష్య సర్జన్ మరో వ్యక్తికి తప్పుడు మరణం గాయాలు దావా వేశారు సాధ్యం కాదు మాత్రమే సమయం ఉంది. అయితే అప్పుడు, వాది ఇప్పటికీ వాది తెలుసు లేదా మరణం తప్పుడు ఉంది అని వుండాలి ఉంటే రక్షణ కల్పిస్తున్నారు.

ప్రస్తుత చట్టంలో, తప్పుడు మరణం ప్రమాదవశాత్తు మరణం కలిగి లేదు. ఉదాహరణకు, తప్పుగా అనుకోకుండా ఎవరైనా పొడుస్తాడు ఎవరైనా పోట్లు వ్యక్తి నిర్లక్ష్యం ఫలితంగా గాయపడలేదు అయినప్పటికీ ఆ వ్యక్తి మరణం కోసం దావా వేశారు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా, వీధిలో ఎవరైనా కోసుకుంటాడు ఎవరైనా దాడి చేశారు వ్యక్తి నిర్లక్ష్యం ఫలితంగా గాయపడలేదు అయినప్పటికీ ఆ వ్యక్తి మరణం కోసం దావా వేశారు చేయవచ్చు.

ఈ మార్గాల ఎవరైనా హత్య చేయబడిన ఒక చట్టవిరుద్ధమైన చంపడం పాల్పడే కాదు వ్యక్తి అయితే చట్టవిరుద్ధ హత్యలు కోసం దావా వేశారు చేయవచ్చు. మరియు అది కూడా ఎవరైనా హత్య వ్యక్తికి స్వీయ-రక్షణ నటిస్తున్నాడని అయినప్పటికీ హత్య కోసం దావా వేశారు చేయవచ్చు అర్థం. ఉదాహరణకు, ఎవరైనా మీ పిల్లలను చంపడానికి మీ భాగస్వామి చంపడం కోసం దావా వేశారు చేయవచ్చు. కానీ మీరు ప్రతివాది మీ పిల్లలను చంపడానికి క్రమంలో మీ భాగస్వామి హత్య కూడా బాధ్యత నుండి రోగనిరోధక ఉంటుంది.

షాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు గాయపడ్డారు ఉంటే,