பட்டியல்
நீங்கள் செலவிடப்படுகிறது என்பதில் இன் தாண்டி மீது புதிரான வேடிக்கையான தருணங்களை யாவை?

நீங்கள் செலவிடப்படுகிறது என்பதில் இன் தாண்டி மீது புதிரான வேடிக்கையான தருணங்களை யாவை?

தயவு செய்து அந்த நபர் வேண்டாம்.

விஷயம் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிடப்படுகிறது என்பதில் மக்கள் உண்மையில் நகைச்சுவையாக இருக்கும் உள்ளது. ஆனால் அவர்களில் சிலர் உண்மையில் வித்தியாசமான உள்

முதல் வழக்கில், சுவரொட்டி ஒரு முன்னாள் கே நபர் ஆவார். சுவரொட்டி மக்கள் செலவிடப்படுகிறது என்பதில் இறங்கினால் உதவுவதில் அவரது அனுபவம் விவரித்தார். கீழே வீடியோ, நீங்கள் இந்த அநாமதேய வீடியோ chatroom உருவாக்கப்பட்ட நபர் மிகவும் அசைவற்று இருந்ததால் யார் ஒரு நடுத்தர வயது மனிதன் விவரிக்கிறது பார்க்கிறேன். உண்மையில், அவர் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. மற்றும் வீடியோ chatroom இந்த மனிதன் அவரது உள் பேய்கள் வெளிச்செல்லவிடும் ஒரு புகலிடமாக மாறிவிட்டது. எனவே ஆபரேட்டர் chatroom திறந்து கதை மனிதனின் பக்க வழங்க தீர்மானித்துள்ளோம். அவர் கேட்டு தொடங்கிய போது நீங்கள் தனது ஆச்சரியத்தை கற்பனை செய்யலாம். ஆபரேட்டர் இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தார். ஆபரேட்டர்: பின்னர் திடீரென்று, ஒரு திடீரென்று, இந்த பையன் நிலைப்பாடானது மாற்றம் தொடங்கியது. அவரது தோள்களில் கீழே வரை சென்று, அவர் இந்த விசித்திரமான மொழி குரலோடு ஓது தொடங்கியது. இந்த நாங்கள் இந்த அரட்டை வெறுமனே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ chatroom இல்லை என்று பார்க்க என்று பல உதாரணங்கள் வெறும் முதலாவதாகும். இந்த மக்கள் தீவிரமாக யாரோ கொல்ல எப்படி சதி அங்கு ஒரு இடத்தில் இருந்தது. இந்த அட்டவணை சுற்றி அனைத்து நிகழவில்லை. மற்றும் ஆபரேட்டர் தொடர்ந்தார்: ஆபரேட்டர்: பின்னர் பெண் அடுத்த என்னை கூறினார், அந்த அழகான தவழும் தான். அவள் நம் உரையாடல் கேட்டு வந்தவர் என்கிற உண்மையும் நாங்கள் தேவை என்று அனைத்து வித்தியாசத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. இந்த அரட்டை வெறுமனே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு chatroom இல்லை. இந்த மக்கள் தீவிரமாக யாரோ கொல்ல எப்படி சதி இடத்தில் இருந்தது. அந்த தவழும் பகுதியாக இருந்தது. ஒரு chatroom ஒருவர் கொலை சிக்கல் உண்மையில் இடுகாடு சார்ந்த இல்லை என்று. அது உண்மையில் ஒருவரின் கல்லறை இல்லை. அது உண//p>

நான் அனைவருக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விஷயம் நாம் அனைத்து சைபர்ஸ்பேஸிற்கான பற்றி முழுமையாக யோசி என்றால் நடக்கிறது விஷயங்களை இந்த வகையான தடுக்க முடியும். நாங்கள் எல்லா உயிரினங்களின் இந்த பகுதியில் நாங்கள் எங்கள் உணவு அல்லது எங்கள் துணிகளை மதிக்கின்றோம் போன்ற, மக்களின் உயிர்களை, மதிப்பிடும்போது ஆரம்பித்தால் தான், நாம் நமக்கு நடக்கிறது இவைகளை தடுக்க முடியும். ஏனெனில் நாள் முடிவில், மின்வெளி அனைத்து கட்டுப்பாடு உள்ளது. அது அனைத்து வின் அடிப்படையில் நாம் அனைவரும் நம் வாழ்வில் இயக்க சார்ந்துள்ள ஒரு உலக அளவிலான இணையதள பன்னாட்டு நிறுவனம் ஆகும். நாம் அந்த கட்டுப்பாடு திரும்ப வேண்டும்.

AppStore GooglePlay