பட்டியல்

Roulette.Chat எனவும் அழைக்கப்படும் தாண்டி - ஆன்லைன் வீடியோ புதியவர்களுடன் மொபைல் அல்லது இணையத்திற்காக அரட்டையில் #5

தாண்டி எந்த வரம்புகள் இல்லாமல் ஒரு ஆன்லைன் வீடியோ அரட்டை இணையதளமாகும். இங்கே முக்கிய விதி, வேடிக்கை வேண்டும் மொழி பயிற்சி அநாமதேயமாக அரட்டை மற்றும் புதிய நண்பர்கள் செய்ய உள்ளது. நீங்கள் நீண்ட சுயவிவரங்கள் நிரப்ப அல்லது செலவிடப்படுகிறது என்பதில் போன்ற வடிவங்களில் பதிவு செய்ய இல்லை.

AppStore GooglePlay