मेनू
आपल्या सर्वोत्तम omegle chatroulette क्षण काय होता?

आपल्या सर्वोत्तम omegle chatroulette क्षण काय होता?

मला: omegle परके संभाषणात. की आतापर्यंत एका प्रत्यक्षात होते. मी समोर डेस्क हा माणूस बोलत होते कारण तो खरोखर मजेदार होते, आणि मी लंडन मध्ये होता त्याने पाहिले आणि तो फक्त, जसे आपण येथे काय करत आहेत होते? आणि मी फक्त, जसे मी omegle परके बोलू येथे आहे होते. तो सारखे, काय अनोळखी होते? त्यामुळे मी म्हटलं, टॅन ओळी बॉक्समध्ये एक होता. आणि तो कसा पिंग पाँग धावा बॉक्स मध्ये एक होता. त्यामुळे मी म्हटलं, काय तू इथे काय करीत आहेत होते? तो, आपण, todaysh पासून कोठे आहेत करण्यात आले होते? आपण omegle आहात. मी म्हटलं, अरे होता. तो, आपण, todaysh पासून कोठे आहेत करण्यात आले होते? त्यामुळे मी होते, आज करण्यासाठी. तो सारखे, हो, हो, todaysh होते. त्यामुळे मी प्रत्यक्षात कधीही माझ्या सर्वोत्तम गप्पा एक होती.

ही एक पार्टी होती, आणि एक एक एकाएकी, सर्व अचानक तो बाल्कनी पासून मला मोठ्याने ओरडून आहे, todaysh कुठे आहात? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो बाल्कनी पासून मला मोठ्याने ओरडून आहे, todaysh पासून तू कोठे आहेस? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो बाल्कनी पासून मला मोठ्याने ओरडून आहे, todaysh पासून तू कोठे आहेस? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो बाल्कनी पासून मला मोठ्याने ओरडून आहे, todaysh पासून तू कोठे आहेस? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो बाल्कनी पासून मला मोठ्याने ओरडून आहे, todaysh पासून तू कोठे आहेस? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो बाल्कनी पासून मला मोठ्याने ओरडून आहे, todaysh पासून तू कोठे आहेस? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते.

त्यामुळे आतापर्यंत माझ्या सर्वोत्तम गप्पा होते. मग तो बाल्कनी, todaysh पासून तू कोठे आहेस मला ओरडत? मी होते, आश्चर्य, मला माहीत नाही. आणि मग तो सज्जा, कोठे, todaysh पासून तुम्ही आहात मला ओरडत? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो सज्जा, कोठे, todaysh पासून तुम्ही आहात मला ओरडत? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते.

त्यामुळे आतापर्यंत माझ्या सर्वोत्तम omegle गप्पा होते. मग तो बाल्कनी, todaysh पासून तू कोठे आहेस मला ओरडत? मग मी म्हटलं, आश्चर्य, मला माहीत नाही होते. आणि मग तो मला ओरडत

AppStore GooglePlay