मेनू
सर्व penises न एअरटाईम फक्त Chatroulette आहे का?

सर्व penises न एअरटाईम फक्त Chatroulette आहे का?

की मुख्य कारण एक सर्वसाधारण अर्थ शब्द "गप्पा" chatroulette अर्थ "गप्पा" मध्ये आहे. लोक penises नाही, त्यांचे मित्र बोलू. फरक आपण त्या "गप्पा" विशिष्ट प्रकारे व्यक्त कसे आहे. एअरटाईम, त्याच्या मूलभूत स्वरूपात, याचा अर्थ फक्त गप्पा. पण एअरटाईम फक्त पुरुषाचे जननेंद्रिय चॅट याचा अर्थ असा नाही. आपण आपल्या मित्र चॅट करा याचा अर्थ असा की, पण तो फक्त, penis.Airtime चॅट chatroulette जसे, एक पुरुषाचे जननेंद्रिय नाही याचा अर्थ असा नाही. तो एक सामान्य मार्ग शब्द "गप्पा" वापरू शकता, परंतु ते तसे करण्यास एक टोक गरज नाही. मुदत देखील फक्त मित्र पुरुषाचे जननेंद्रिय चॅट अर्थ अन्य संदर्भात वापरले जाते, परंतु, काही लोक अगदी एअरटाईम फक्त "chatroulette" आहे असे वाटते हे फक्त it.In खरं नाही dick सह मित्र पुरुषाचे जननेंद्

लोक असे तुम्हाला का वाटते? मी कोण मित्र भरपूर आहे, किंवा मी chatroulette च्या फायद्यासाठी chatroulette वापर एक कारण असं आहे हे वैशिष्ट्य यावेळी उपलब्ध असतो कारण मी संभाषण अतिरिक्त dick समाविष्ट न करता माझ्या मित्रांशी गप्पा मारू शकता त्यामुळे तो आहे का?

मी chatroulette च्या फायद्यासाठी एअरटाईम वापर करू नका. मी एक मित्र संभाषण, किंवा फक्त गप्पा, आपण कॉल करू जे काही आहे ते वापरू. मी कधीही म्हटले आहे मी एक मित्र नाही कोण आहे कोणी संभाषणे मध्ये penises मिळविण्यासाठी एक साधन म्हणून एअरटाईम वापरा, पण मी ते वाक्यांश वापरता तेव्हा लोक याचा अर्थ असा जोरदार काय आहे असे मला वाटते. आपण म्हणत आहात तर, "आपण फक्त गप्पा मारण्यासाठी, आपण एखाद्याशी गप्पा मारू शकता, परंतु आपल्या संभाषणातील एक डोंग समाविष्ट आहे, इच्छित" आपण नक्की योग्य नाही आहोत. मी एक मित्र एक संभाषण, आणि एक मित्र संभाषण करण्यासाठी, पण माझ्या संभाषण डोंग समाविष्ट करण्यास भाग पाडले जाऊ नये एअरटाईम वापरा. मी chatroulette च्या फायद्यासाठी एअरटाईम वापरू नका का आणि आहे.

आपण म्हणत आहात म्हणून chatroulette सारखे कोण प्रत्यक्षात फक्त dick विनोद बोलत आहेत, आणि तो त्यांना फक्त त्या करत ठीक आहे की लोक?

आणि आपण सक्रियपणे एक dick विनोद करण्यासाठी chatroulette वापरत आहेत लोक जागृत आहेत?

AppStore GooglePlay