منو
آیا برنامه هند / وب سایت مانند Omegle.com وجود دارد؟

آیا برنامه هند / وب سایت مانند Omegle.com وجود دارد؟

آیا تا به حال یک قربانی قلدری سایبر بوده است؟ یا شما حتی تا به حال شده در زندگی واقعی مورد آزار و اذیت؟ من فقط تعجب اگر هر گونه راه حل های موجود برای کسانی که قربانی چنین دهید وجود دارد.

افکار خود را بر مردم وارد شدن به یک مبارزه چیست؟ چه باید انجام شود برای جلوگیری از این؟ آیا شما فکر می این می تواند یک مسئله بزرگ در آینده نزدیک؟

من می دانم که برخی از مردم که در حال حاضر در یک مبارزه .... من مطمئن هستم که همه ما می تواند استفاده از برخی از الهام از افرادی مانند Jay-Z به، امینم، دریک، etc..I می دانم که من می خواهم به یکی از آنها به طوری که ... من نمی دانم ... اما جالب خواهد بود که ببینید که چگونه مردم پاسخ ... من کاملا مطمئنم که خواهیم دید برخی از مردم در مبارزه ... اما من فکر می کنم بسیاری از مردم فقط ترک خواهد کرد و نه به آن را دریافت. اگر شما یک مرد عصبانی هستند، من مطمئن هستم که شما می توانید برخی از دعوا های دیگر را به مبارزه کردن را دارم.

چه نوع از توصیه شما به مردم در هند است که در حال برنامه ریزی برای راه اندازی وب سایت خود را در یک سال به من بدهید؟ من می دانم که شما در حال حاضر چند، می تواند برخی از مشاوره برای دیگر راه اندازی به شما بدهد؟

ما در سال آینده به عنوان بسیاری از دیدن خواهد کرد که شما باید .. اگر شما به من باور نمی کند، بپرسید هر یک از دوستان خود را که در حال تلاش برای راه اندازی یک وب سایت است. همه آنها در آنجا هستند.

نظر شما در گوگل حستبلیغ است. باید آن را کنار گذاشته شود؟ چرا گوگل این نیاز به عنوان آن را می سازد موتورهای جستجو

من فکر می کنم این بهترین نوک و مشاوره من بود ....

راهنمایی و ترفندها بالای شما چه هستند؟ چه کار بهتری میتوانیم انجام دهیم؟ راه هایی برای غلبه بر ترس ما چیست؟

من به اشتراک گذاری برخی از راهنمایی و ترفندها که من تا کنون آموخته اند ... من آن را در صدها نفر از مردم استفاده کرده اند.

چگونه به مبارزه با ترس و اقامت آرام - "بهترین سلاح شما چیزی است که شما را ندارد، اما آنچه شما لازم نیست که کلید ماندن آرام است به استفاده از چند راهنمایی ساده بیشتر آرام شما، آسان تر از آن است که به با تمرکز و ماندن در مسیر. " - سورن

راهنمایی و ترفندها بالای شما چه هستند؟ چه کار بهتری میتوانیم انجام دهیم؟ راه هایی برای غلبه بر ترس ما چیست؟

فقط یک مشاوره کمی از یک معتاد سابق. من بسیاری از مردم در زندگی من که از طریق این سفر رفته اند شناخته شده اند و من با شما به اشتراک خواهد شد برخی از ترفندها و استراتژی که من در طول راه به دست داده اند.

چه چیزی نیاز دارم تا از طریق این ترس است؟

شما باید به یاد داشته باشید ترس است که برای رفتن دور ... و هنگامی که آن را ... خواهد شد که بهترین لحظه ی زندگی خود را ... اگر شما می توانید که در ذهن خود نگه دارید، و آن را به یک واقعیت که شما هرگز عقب بر گردیم به آن خواهد شد یکی شانس خود را برای زنده ماندن ... این که ساده است.

بنابراین اگر من ترس بزرگ است که من ترجیح می بحث در مورد؟

AppStore GooglePlay